top of page

AKTUALITY

hartinger_vizual_ctverec_IG.jpg

ROKY S BARVAMI
ILJA HARTINGER

3.10. - 16.11.2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž připravované retrospektivní výstavy Roky s barvami valašského malíře Ilji Hartingera, která proběhne v úterý 3.9. od 18:00.

Výstavu si následně můžete prohlédnout v našich otevíracích hodinách od PO-PÁ 13:00 - 18:00 do 16. 11. 2023.
 

NADCHÁZEJÍCÍ VÝSTAVY V GAC

NEUSTÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME PESTRÝ PROGRAM:

ILJA HARTINGER  3.10.- 16.11.2023

Ilja (Jiljí) Hartinger (*1935) patří k významným malířům Valašska. Východiskem jeho tvůrčí práce je jeho úzká spjatost s rodným krajem, jeho tradicemi a lidovou kulturou. Jak sám říká: „Dřív to byla spíš nápodoba krajiny, kdežto teď je to krajina z představy. Lidem ukazuji, jak ji vidím já. Chci vyjádřit ten pocit, dojem.“  Všestranný umělec (volná a užitá grafika, textilní tapiserie, art protisy, monumentální výzdoba architektury, skleněné leptané vitráže) se v posledních letech se zabývá takřka výhradně malbou, pracuje hlavně s olejem a kvaší, kterou kombinuje s akvarelem a pastelem.

PAVEL ROUČKA  28.10. 2023 - 2.2.2024

Pavel Roučka (*1942) patří mezi světově uznávané české výtvarníky. V jeho tvorbě se odráží studium geodezie, inspirací jsou autorovi staré mapy, divadlo, pantomima, četba či zaujatá konverzace. Osobitost a energie jeho obrazů a koláží, scénografické tvorby a tapiserií pramení ze schopnosti symbiózy spontánního procesu a cílené konečné kompozice - jednoty mezi záměrem a esencí hotového díla.

Pro jeho tvorbu jsou příznačné expresivně pojaté figurální kompozice, neobvykle působivá barevnost a netradiční pracovní postupy.

JAKUB FLEJŠAR  13.2. - 5.4.2024

Jakub Flejšar (*1980) je významný zástupce současného moderního sochařství. Jeho inspirací je příroda a mystická kulturní tradice, jako aktivního sportovce (trenér vrcholového snowboardingu) jej zajímá lidské tělo. Složité sochařské celky, které vypadají jako figury nebo abstraktní objekty založené na tvarech figur z přírodních fragmentů – nejčastěji dřeva – jsou zosobněním metafyzických úvah, smyslem existence člověka ve světě a v čase. Přes hrubý vzhled použitého materiálu působí výsledný celek velmi jemně a harmonicky, což činí umělecká díla přirozenými, nerušícími a vyhledávanými  součástmi jakéhokoli prostředí - veřejného i soukromého.

ROZPUŠTĚNÉ OBRAZY
PATRIKA HÁBLA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
 

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy, která proběhne v sobotu 10.12. od 11:00.
bottom of page