top of page

KRAJINY NA KRAJI
DAVID VÁVRA / ONDŘEJ ŠEFCŮ

18.10. - 19.11.2022

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem Krajiny na kraji, která prezentuje díla umělců Davida Vávry a Ondřeje Šefců. K vidění budou především olejomalby Ondřeje Šefců, David Vávra představí svou tvorbu pastelem a dále pak koláže, asambláže či kresby. Výstava proběhne v termínu od 18.10. do 19.11., v otevírací době Út - Pá: 13 - 19, So: 11 - 18.

Kurátorem výstavy  je Adam Hnojil.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 18.10. od 18:00.

Krajiny na kraji                                                                                    Skroj ostrou tužkou kraj krajiny

Na kraji čeho?                                                                                     Každý výsek je jiný

Na zájmu                                                                                                Kůrku pozná divák hned

Na prahu vnímání                                                                              Však střídu duše

Na hranici města                                                                               Hledá tvůj pohled

Na prahu pocitu                                                                                 Je skryta pod tahy barvy

Že stačí se dívat na Prahu                                                            Jak motýl se rodí z hutné larvy

A jenom zlehka dýchat.                                                                 Říkejme tím co je, to co není

                                                                                                                   Třeba střep historie, čas či snad snění.

Ondřej Šefců

                                                                                                                    David Vávra

Těšíme se na společná setkání u příležitosti této výstavy!

KATALOG VÝSTAVY

vavra_sefcu_web_sirka.jpg

Ondřej Šefců (*1958) v roce 1983 absolvoval Fakultu architektury ČVUT a následně nastoupil jako památkář do Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. V Národním památkovém ústavu pracuje dodnes. Podílel se na obnově řady významných památek. V roce 2022 obdržel mezinárodní cenu Jože Plečnika za celoživotní práci v oblasti památkové péče.

Soubor, který Ondřej Šefců představuje na výstavě, je součástí většího celku z pražské periferie. Není náhodné, že se autor tímto námětem zabývá. Jako architekt se dlouhodobě v tomto prostředí pohybuje i jako památkář. Může tak nahlížet mizející části Prahy a její proměny jako umělci, kteří kolem roku 1900 "mapovali" asanované pražské ghetto. Poskytuje mu současně možnost malířsky plného vyjádření, poetického výkladu okamžiku, který vystupuje z proudu.

Krajinomalba, na této výstavě výhradně zastoupená, není jediným umělcovým pracovním žánrem. Věnuje se rovněž ilustracím, kterým umí vtisknout elegantní vtip a půvab. Výstava přináší důkaz o umělcově dlouhodobém tvůrčím zájmu o krajinářský obor, který se dnes stává nicméně stále komplikovanějším úkolem, vyžadujícím vynikající schopnosti inspirační a technické v době, kdy je tradiční malba spíše na okraji zájmu. Lze napsat, že v periferii, našel opomíjené téma a v soustředěných okamžicích znovuobjevil opomenutou poesii. V obrazech tak předkládá svůj vztah ke světu kolem nějž a jímž bez povšimnutí pouze procházíme.

David Vávra (*1958) architekt, herec, spisovatel, publicista a malíř. Vystudoval ČVUT a AVU v Praze. Spoluzakladatel legendárního divadla Sklep. Je znám jako herec z četných úspěšných filmů stejně jako průvodce dokumentárních filmů

David Vávra je autor takřka renesančního rozhledu. Zatímco jeho architektonická a herecká kariéra je veřejnosti všeobecně známá, malířská tvorba, přestože se nejedná zdaleka o jeho první výstavu, stojí stále tak trochu na okraji diváckého povědomí. Co je příznačné pro jeho výtvarnou tvorbu? Barva a hledání architektonické komplexnosti, která vychází z jeho profesního zaměření. Charakteristické je také takřka až insitní vyznění jeho kompozic a rázovitá pestrá barevnost. V pracích je to často analýza řádu, který se může občas  jevit neuspořádaně, ne-li náhodně, ale který lze zpětně vidět, že má větší jistou logiku a jedinečnou trajektorii založenou na hlavní linii zkoumání v okamžiku, když autorova díla vychází ze skic, jež zvětšuje do pastelů. Většina Vávrova umění zkoumá povahu vizuálního vnímání se snahou převést svět času a prostoru do srozumitelného uměleckého díla. Jeho díla jsou klasická zachycující inspirující zážitek. Prolíná se v nich nadsázka i hravost a zároveň jde mnohdy o studie krajin v nichž se instaluje jako architekt. Jeho tvorba je tak jak vedena vnitřním uspokojením tak i pragmatičností analýzy vlastní architektonické tvorby.

Adam Hnojil - kurátor výstavy

bottom of page