top of page

ÚŽINA
IGOR GRIMMICH

6. 9. - 7. 10. 2022

Zveme vás na výstavu s názvem ÚŽINA, která představuje aktuální uměleckou tvorbu malíře IGORA GRIMMICHA. Výstava probíhá v termínu od 6.9. do 7.10., v otevírací době Út - Pá: 13 - 19 a So: 11 - 18.

Kurátorem výstavy ÚŽINA je Petr Mach.

"Výstava Igora Grimmicha v Galerii ART Concept přichází v době, kdy v médiích denně sledujeme zprávy o nedaleké válce, klimatické změně, rekordním suchu, blížící se energetické krizi a možné jaderné katastrofě. Bylo by s podivem, kdyby se otisk doby neprojevil v tvorbě tak empatického člověka, jakým Igor Grimmich je. Malíř nás neděsí křikem jako Edvard Munch nebo Francis Bacon, pouze nám tiše napovídá, co by se mohlo stát. Ulice měst mohou být zcela bez lidí a v podzemí si budeme ve skleněných vitrínách prohlížet torza mutantů. Anebo těmi mutanty budeme my?".

Petr Mach

Těšíme se na společná setkání!

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy proběhne ve středu 21. 9. od 18:00. Výstavou vás provede sám autor Igor Grimmich a také kurátor Petr Mach.

KATALOG VÝSTAVY

E-SHOP PRODEJNÍ DÍLA

grimmich_vizual_sirka.jpg

IGOR GRIMMICH (1979 v Praze), je jedním z viditelných talentů současné české malířské scény, pro jehož tvorbu jsou signifikantním znakem zejména urbanistické a geometrické prvky. Díky precizní volbě barev a prací se světlem i za použití UV barev vznikají nezaměnitelná plátna pohlcující diváka do hloubky zobrazovaných měst.

Umělec tvoří v rušné ulici v pražských Dejvicích, kde přes prosklenou stěnu svého přízemního ateliéru sleduje hemžení lidí a dopravních prostředků. Často však vyráží na nedalekou periférii, která je útočištěm cyklistů a pejskařů. Zde může sledovat nerovný souboj přírody s rozrůstajícím se městem. Čistá geometrie sítě městských ulic kontrastuje s meandrující řekou a zbytky vegetace, kde pravý úhel těžko objevíme. Urbanismus města a bujná vegetace se staly dvěma inspiračními zdroji malířovy tvorby, které se jen výjimečně prolnou.

Stejně tak v jeho díle nalezneme dva protikladné koloristické přístupy. Jedním z nich je potemnělá barevnost oživená plátkovým zlatem, kterou Igor využívá pro zobrazení nočních měst. Druhým je koloristicky pestrá směsice nadreálně zářících barev, někdy doplněná stékající matérií akrylu, kterou umělec přisoudil vegetaci.

Grimmich je vnímavým pozorovatelem vstřebávajícím mnohé impulsy, které podněcují jeho bujnou fantazii. Reálné zážitky mu vstupují do snů, aby je následně ze snů vynesl a v nových souvislostech zaznamenal na plátno nebo sololitovou desku. Tvoří v cyklech, aby mohl rozvinout daný příběh v různých variantách.

Petr Mach - kurátor výstavy

bottom of page