top of page

SKLO
JAROSLAV SVOBODA

18. 4. - 16. 6. 2023

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem SKLO, která představuje celoživotní uměleckou tvorbu skláře JAROSLAVA SVOBODY a je pořádána k autorovu životnímu jubileu. Výstava probíhá od 18.4. do 16.6.2023. Otevírací doba Út - Pá: 13 - 19 a So: 11 - 18.

Kurátorem výstavy SKLO je Jan Beneš.

"Jaroslav Svoboda náleží k těm legendárním tvůrcům, kteří v druhé polovině 20. století vtiskli českému sklu jeho osobitost a věhlas a kteří v této tradici úspěšně pokračují až do současnosti".

Jan Beneš

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 16.6.2023!

Těšíme se na společná setkání!

KATALOG VÝSTAVY

svoboda_sirka.jpg

JAROSLAV SVOBODA (1938 v Sokolči u Poděbrad) – studoval v letech 1953 – 1957 na uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v letech 1964 – 1070 na FF KU v Praze.

Výběr povolání pro Jaroslava Svobodu nebyl náhodný. Již jeho otec pracoval jako vynikající brusič skla ve sklárně Inwald v Poděbradech a později měli vlastní brusírnu skla. Sám Svoboda prošel náročnou školou v ateliéru broušení skla Ústředí uměleckých řemesel v Praze a odtud nastoupil do sklářské hutě ve Škrdlovicích, kterou vedl až do roku 1986. V této době se začal intenzivně věnovat vlastní tvorbě a v roce 1990 se mu podařilo založit vlastní sklárnu v Karlově u Žďáru nad Sázavou.

Na této komorní výstavě se setkáváme s ukázkami tvorby hutnického skla, tavených plastik, které vznikají podle Svobodových modelů v Turnově u pana Málka a jsou dotvářeny broušením panem Flanderkou a panem Košťálem a také s rozsáhlou tvorbou pro architekturu v návrzích a fotografiích. Tavená plastika je svébytný obor a autorům dává možnost realizovat objekty které nelze vytvořit u sklářské pece.

Všichni autoři navazují na odkaz Jaroslava Brychty a Stanislava Libenského a snaží se tento obor posunout o kousek výš.

Jaroslav Svoboda náleží k těm legendárním tvůrcům, kteří v druhé polovině 20. století vtiskli českému sklu jeho osobitost a věhlas a kteří v této tradici úspěšně pokračují až do současnost.

Jan Beneš - kurátor výstavy

bottom of page