top of page

ON LINE_ONLINE
STANISLAV ONDRUŠ

10. 3. - 15. 4. 2023

Zveme vás na výstavu s názvem ON LINE_ONLINE, která představuje především současnou uměleckou tvorbu malíře STANISLAVA ONDRUŠEVýstava probíhat v termínu 10.3. - 15.4. Otevírací doba Út - Pá: 13 - 19 a So: 11 - 18.

Kurátorem výstavy ON LINE_ON-LINE je Jolana Pastor.

Techniku soustředění se na časový úsek TADY a TEĎ v úplném tichu pokládá slovenský umělec za důležitý předpoklad pro vznik uměleckého díla. A jak na to výtvarník poukazuje ve své tvorbě? „…Přítomný okamžik zachycuji a odvinu prostřednictvím tahu. Začnu linku v určitém bodě, táhnu ji, zastavím se. A právě v tomto okamžiku ZASTAVENÍ SE odvyprávím nutnost přítomného okamžiku. Poté táhnu linku zase dál…“. Pohyb, který je v každé z maleb silně zastoupený prostřednictvím GESTA a LINIE odkazuje k tomu, že bytí neexistuje bez pohybu, akce i životodárné aktivity. Klid i pohyb se zde vyjevují jako dva zdánlivé  paradoxy v jednom vzájemně propojeném celku.

Jolana Pastor

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy proběhne v pátek 31.3. od 18:00

Těšíme se na společná setkání!

KATALOG VÝSTAVY

Rádi byste blíže poznali autora, dozvěděli se více o pozadí a myšlenkách v jeho tvorbě? Pak je tu právě pro Vás připravený rozhovor!

ROZHOVOR S AUTOREM

ondrus_vizual_sirka.jpg

Stanislav Ondruš (*1995, Bratislava)

2019-2021 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, department of painting  - Master degree

2015-2018 University of Ostrava, Fakulty of Arts, department of free graphics – Bachelor degree

2012-2015 School of applied art of Josef Vydra department of graphic design

Mindfulness neboli všímavost je kultivací pozornosti toho, co se děje v nás i kolem nás v přítomném okamžiku. Záměrné pozorování s postojem otevřenosti a nehodnocení vychází z filosofie meditace a v případě tvorby Stanislava Ondruše i v propojení s křesťanskou spiritualitou. Kontemplací nad životem samým i dary, které s sebou život přináší, aplikuje tento princip v každodennosti i ve výtvarné tvorbě.

A právě to lze nahlížet v samotné podstatě jeho díla. Uvědomění si životního pohybu, bytí v každém okamžiku je příležitostí poděkovat za vše, co člověku bylo dáno a není jen bezmyšlenkovitou samozřejmostí. Vedle toho je i trénink mysli pomocí všímavosti vhodnou metodou, jak zlepšit soustředěnost, vnitřní klid i rozvījet kreativitu.

Techniku soustředění se na časový úsek TADY a TEĎ v úplném tichu pokládá slovenský umělec za důležitý předpoklad pro vznik uměleckého díla. A jak na to výtvarník poukazuje ve své tvorbě?.

Stanislav Ondruš odpovídá: „…Přítomný okamžik zachycuji a odvinu prostřednictvím tahu. Začnu linku v určitém bodě, táhnu ji, zastavím se. A právě v tomto okamžiku ZASTAVENÍ SE odvyprávím nutnost přítomného okamžiku. Poté táhnu linku zase dál…“. Pohyb, který je v každé z maleb silně zastoupený prostřednictvím GESTA a LINIE odkazuje k tomu, že bytí neexistuje bez pohybu, akce i životodárné aktivity. Klid i pohyb se zde vyjevují jako dva zdánlivé  paradoxy v jednom vzájemně propojeném celku.

Monochromatická malba, gestuálnost, minimalistická čistota linií, opakování se a cyklení i  jednoduchý tah nástrojem, který si malíř pro svá díla vyrábí, jsou pro jeho práce signifikantní. Výběr barev je spontánní. Nástroje k malování si autor upravuje podle momentálních potřeb: nazývá je stěrkami, jsou to fixy s upravenými hroty z molitanu do tvaru, který potřebuje – fixky a pera tady slouží jako umělecký nástroj.

O meditaci v kresbě a jednolité malbě tak obrazy vyprávějí konkrétní příběhy, jenž na první pohled zaujmou klidnou vyvážeností, barevnou jednoduchostí a uvolněnou systematičností. Dílo jako barevný nosič POHYBU. Souhra linií a bodů se ozývá z pláten na pozadí volně plynoucí pozornosti od jednoho podnětu k druhému, aniž by ulpěla a zanikla. Opakuje se, vrací a individualizuje se. Meditací všímavosti v malbě se tvůrce otevírá prostřednictvím vznikajícího estetického prožitku nové zkušenosti (na tělesné, emocionální či kognitivní úrovni), zůstává s ní v kontaktu v prostoru nepodmíněného PŘIJETÍ tím, co vstupuje do pole vědomí. Všímavost se tedy týká více PROCESU, času a trvání a uvědomění si věcí a jevů, které jsou v blízkosti a opravdovosti. Aniž by bylo to, co se jeví, dále hodnoceno a interpretováno. Životní princip i způsob malby se prolíná cestou vizuální svobody.

Jolana Pastor - kurátorka výstavy

bottom of page