top of page

PAVEL PŘÍKASKÝ

30.9. - 22.10.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu obrazů Pavla Příkaského, která oficiálně otevírá provoz Galerie ART Concept. Výstava bude probíhat od 30.9. do 22.10., Út - Pá: 14:00 - 19:00, v prostorách Galerie ART Concept, Masarykovo nábřeží 250, budova Mánes.

Věříme, že vás tato výstava zaujme a bude se vám v nových galerijních prostorách líbit.

IMG_20210906_075903_604.jpg

Pavel Příkaský (*1985) patří mezi nejosobitější představitele mladé, ale již silné a etablované generace současných malířů, kteří absolvovali Akademii výtvarných umění na konci prvního desetiletí nového milénia. Pro tvorbu Pavla Příkaského je vždy příznačný určitý hlubší zájem o prolínání mýtického, přirozeného a neustále proměňující se současné reality. V této realitě digitálního věku a vědeckého pokroku si Příkaský všímá toho, jak sama společnost prostřednictvím různých strategií jako například genové inženýrství, „biohacking“ či transhumánní vize, tuto realitu postupně transformuje do nových hybridních forem, v nichž lidské či zvířecí tělo nabývá nových, často opět mýtických kvalit.

Připravovaná sólová výstava pro nově vznikající odnož Galerie Art Praha zaměřující se na současné výtvarné umění představí sérii Příkaského maleb z posledních 5 let, které vycházejí z jeho kontinuálního zájmu o lidské tělo a zkoumání možností obohacování malířského média o principy vědecko-technologických či laboratorních zobrazovacích metod. Selekce obrazů představuje jak díla, která byla již vystavena v prestižních galeriích současného vizuálního umění (GHMP, Galerie NoD, Fotograf Gallery a další), tak i zcela nová plátna, která vznikala přímo pro aktuální prezentaci.

V obrazech Pavla Příkaského se mísí reálné a abstraktní jako tekutiny v laboratorních roztocích, obrazové vrstvy simulují povrch těla či systémy vnitřní látkové výměny. Malbou protékají toky živin, obrazy přenáší mikrosvět, vyjevují hybridní tělesné korpusy. Odkazují k současným jevům jako je genetická modifikace či medicínské praxe. K malbě přistupuje jako k pěstování kultur, jako k živé tkání, biohmotě.

Příkaského malba je specifická svou osobitou kombinací figurálních motivů a výrazných abstraktních gest. Příkaského figurace často vychází z principů ilustrace či jemné akvarelové malby, gestické elementy zas odrážejí Příkaského zájem o vědu její příklon k různým inovativním hi-tech materiálům, výrazným, často až vizuálně toxickým pigmentům. Právě materialita je něco, co Příkaského obrazy posunuje do netradiční roviny vnímání: jeho obrazy totiž necílí pouze na vizuální percepci a prožitek, ale různými materiálovými intervencemi působí také „hapticky“ – tj. hmatově. Příkaský tak obraz dostává blíže k divákovi, k jeho tělu a otevírá nové možnosti symbiózy s jednotlivými obrazy.

Pavel Kubesa - kurátor výstavy

_MG_8253 (1).jpg

Akademický malíř

Pavel Příkaský

*1985, žije a tvoří v Praze

  • 2005/2012 studoval na AVU v Praze (ateliér Vladimíra Kokolia)

  • od absolvování Akademie pravidelně vystavuje v čechách i v zahraničí

bottom of page