top of page

ANTONÍN KROČA

6.-24.9.2021

krocˇa_II.jpg

Výstava nabízí průřez autorovou tvorbou od raných prací z konce 60. let (figurální motivy - J. Hošek Snídaně, Rozhovor muž a žena, Milenci, V kavárně, Příchod na svět) až po velkoformátové gestické abstrakce z 90. let (Kontemplace, Krajina, Kompozice II, IV, V, VI). Výběr vystavených děl je střízlivý, samotné malby jsou však výbuchem energie, barev, tvarů a citů. Vzdušné prostory nové Galerie ART Concept nechávají tyto obrazy dostatečně vyniknout, oslovují diváka s veškerou svou naléhavostí. 

 

Tvorba Antonína Kroči vyvěrá z bezprostřední lidské zkušenosti, jeho obrazy jsou ztělesněním surového života i autorova vlastního vnitřního rozpoložení. Kroča je umělcem pevně zakořeněným ve svém kraji. Drsná krajina Beskydského podhůří a její lidé byli a stále jsou jeho silnou  inspirací. V Kročových obrazech vnímáme nespoutanou živočišnou energii, vitalitu, pudovost, někdy až agresivitu. Maluje věci tak, jak je cítí a nestará se příliš o věrné zobrazení reality, ani figury. Člověk je pro Kroču hlavním objektem zájmu a stále se ke studiu tohoto fenoménu vrací, snaží se zachytit charakter každého jedince, odhalit tajemství jeho duše. Zajímají ho každodenní běžné situace a obyčejný život lidí, jehož hrubou krásu zachycuje na plátno s maximální přímostí a smyslovostí. 

Druhou část Kročovy tvorby tvoří abstraktní kompozice (litý lak, sololitová deska) z 90. let. V těchto malbách Kroča na chvíli zcela opouští předmětnou realitu a vrhá se do metafyzického světa barev, gest a výrazu. Pohybuje se na pomezí estetiky a existenciálních otázek, ponořen do svých myšlenek a kontemplací. Často do procesu malby vstupuje celým svým tělem, odkládá štětce a upřednostňuje gesta vlastních rukou.

 

Antonín Kroča, malíř života a duše, je významným představitelem českého abstraktního expresionismu. Jeho jedinečný svébytný styl překračuje všechny módní vlny, a přináší na českou uměleckou scénu specifickou gestickou malbu blízkou německému neoexpresionismu. Přestože žije odloučen od velkých kulturních center, aktivně se účastní uměleckého dění, provozuje vlastní galerii v Hukvaldech,  vystavuje ve významných českých i zahraničních galeriích a neúnavně tvoří.

Akademický malíř 

Antonín Kroča

* 21. 10. 1947 v Dolním Sklenově. Žije a tvoří tamtéž. 

• 1963–1967 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti (K. Hofman, J. Blažek, J. Beran) 

• 1967–1973 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (J. John, J. Smetana) 

• 1995 založena Galerie Antonína Kroči v Rychalticích 

• 1999 člen SVU Mánes 

• vystavuje aktivně v českých i zahraničních institucích

bottom of page